ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

15-10-1915 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, 1965 - 66 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

1965 ರ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಮೈಸೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, 1965 ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ, ಏಳು ಸಾವಿರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಜಾಲವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಜಾಲವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯ, ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:

ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ1
ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್26
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಶಾಖೆಗಳು200
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು5
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಶಾಖೆಗಳು1
ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ100
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು30
ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು177
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು5766

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದ, ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ..


ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮೈಸೂರು

ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಯಪಾಲಕ. ಇದನ್ನು 1915 ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಾಡಿಯರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾಯಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ 1965 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಸ್. ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರ ಕಾನೂನುಗಳ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ನಲ್ವಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಾಡಿಯರ್, ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಗರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಜನಬ್ ಎಂ. ಹುಸೇನ್, ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ, ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರಂಗ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಎಮ್. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ರೆವ್ ಇ. ಡಬ್ಲು. ಥಾಮ್ಸನ್, ಎನ್.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸಿಸಿಎಲ್ ಸ್ಥಾಪಕ

ನಲ್ವಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಾಡಿಯರ್, ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ ಮತ್ತು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಜನಬ್ ಎಮ್. ಹುಸೇನ್, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ, ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರಂಗ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಎಮ್. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ರೆವ್ ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಥೋಮ್ಸನ್, ಎನ್.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್.