ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಪ್ರವೇಶ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

http://www.openjgate.org/

ಮುಕ್ತ ಜೆ-ಗೇಟ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಜರ್ನಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಓಪಿಯ ಜೆ-ಗೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಜೆ-ಗೇಟ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜರ್ನಲ್ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಜೆ-ಗೇಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, 4404 ತೆರೆದ ಪ್ರವೇಶ ಜರ್ನಲ್ಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

http://www.doaj.org/

ದೋಜ್ ಓಪನ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ನ ಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಉಚಿತ, ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 3340 ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ 1133 ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಲೇಖನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಸುಮಾರು 181426 ಲೇಖನಗಳನ್ನು DOAJ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

http://physnet.uni-oldenburg.de/PhysNet/journals.html

ನಿವ್ವಳ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ - ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅವು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. 'ಇಪಿಎಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್' ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪಾವತಿ ನೀತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ: ಪ್ರಕಾಶಕರು ಆಯ್ದ ಸೆಟ್ ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ (ಸಮಸ್ಯೆಗಳು) ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಉಳಿದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು . ಲಭ್ಯತೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಷಯದ ಉಚಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಗಿದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಉಚಿತ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ:

  • publisher's grading of a journal as peer-reviewed;

  • one-year, at least, free full-text content, or extensive free supplements to printed versions of papers;

  • Chemistry or chemistry-related subject coverage;
  • English language of articles (journals in Russian are also listed on a separate page).
 

http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.php

The Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER) is a non-profit organisation established in 2002. It is supported by the Department of Health of the Canton of Geneva, the Department of Social Affairs of the City of Geneva, the Faculty of Medicine, Geneva University, and the Geneva Medical Association, and works in close collaboration with the World Health Organization (WHO). GFMER is a WHO Collaborating Centre in Education and Research in Human Reproduction.

http://www.freemedicaljournals.com/

The Free Medical Journals Site was created to promote the free availability of full text medical journals on the Internet. Free Medical Journals - Over the next few years, many important medical journals will be available online, free and in full-text. The unrestricted access to scientific knowledge will have a major impact on medical practice. Open access medical textbooks will soon become the standard in medical publishing.If you wish to be informed about new free journals, you may subscribe to our Journal Alert. The Free Medical Journals Site is dedicated to the promotio. No of free access to medical journals over the Internet.

http://www.bioline.org.br/journals

Bioline International operates on a not-for-profit basis, focused on improving the distribution of scientific information despite borders and barriers.

Every effort is made to ensure that all articles are posted on the website in streamlined, easy-to-access HTML format. PDF versions of articles are now being made available for new issues in addition to HTML format. In some cases, where HTML format cannot be created, PDF documents may be available to improve accessibility to that journal.

Bioline does not hold or require exclusive agreements with participating journals. All participants provide their material on an open-access basis and are encouraged to make their material available through other websites, indexing services and other web-resources. Bioline will continue to work with new and existing journal participants to improve visibility and readership through the various web resources that are available. Bioline will also help journal participants to promote their journals through other relevant projects and initiatives as they arise.

 

http://www.hhmi.org/bulletin/

HHMI, a non-profit medical research organization that ranks as one of the US's largest philanthropies, plays a powerful role in advancing biomedical research and science education in the U.S. In the past two decades HHMI has made investments of more than $8.3 billion for the support, training, and education of the nation's most creative and promising scientists. The Institute commits almost $700 million a year for research and distributes $80 million in grant support for science education.Founded in 1953 by Howard R. Hughes, the aviator and industrialist, HHMI is headquartered in Chevy Chase, Maryland, and employs more than 2,600 individuals across the U.S. It has an endowment of $16.3 billion.

 

http://adsabs.harvard.edu/article_service.html

The SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) is a Digital Library portal for researchers in Astronomy and Physics, operated by the Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) under a NASA grant. The ADS maintains three bibliographic databases containing more than 6.7 million records: Astronomy and Astrophysics, Physics, and arXiv e-prints. The main body of data in the ADS consists of bibliographic records, which are searchable through highly customizable query forms, and full-text scans of much of the astronomical literature which can be browsed or searched via our full-text search interface. Integrated in its databases, the ADS provides access and pointers to a wealth of external resources, including electronic articles, data catalogs and archives. We currently have links to over 7.3 million records maintained by our collaborators.

Please note that all abstracts and articles in the ADS are copyrighted by the publisher, and their use is free for personal use only. For more information, please read our page detailing the Terms and Conditions regulating the use of our resources.

 

http://www.icast.org.in/ejournal/ejournal.php

CAST. Information Centre for Aerospace Science & Technology.

Access to 700 Free E-journals covering Subjects like Business & Managment, Chemistry, Earth Sciences, Engineering, Environmental Sciences, General Works., etc..

 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

SciELO - Scientific Electronic Library Online is a model for cooperative electronic publishing of scientific journals on the Internet. Especially conceived to meet the scientific communication needs of developing countries, particularly Latin America and the Caribbean countries, it provides an efficient way to assure universal visibility and accessibility to their scientific literature, contributing to overcome the phenomena known as 'lost science'. In addition, the SciELO model comprises integrated procedures for the measurement of usage and impact of scientific journals.Provides free access to scientific journal articles from Brazil, Chile, Cuba, and Spain

SciELO Model is product of a partnership among FAPESP (http://www.fapesp.br)– the State of São Paulo Science Foundation, BIREME (http://www.bireme.br) - the Latin America and Caribbean Center on Health Sciences Information, as well as national and international institutions related to scientific communication and editors. A pilot project, involving 10 Brazilian journals from different subject areas, was successfully carried out from March 1997 to May 1998, aimed at the development and evaluation of an adequate methodology for electronic publishing on the Internet. From June 1998, the project begins to operate regularly, incorporating progressively new journal titles and expanding its operation to other countries. Since 2002, the Project is also supported by CNPq (http://www.cnpq.br) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

 

http://cellimages.ascb.org/

The library is a collection of peer-reviewed still images and dynamic videos of the highest quality that will cover the field of cell biology in a comprehensive manner.

Access to the library is free and open for non-commercial educational and research uses. Users can download any and all images and videos for non-commercial purposes.

The Image & Video Library is published by The American Society for Cell Biology, a professional association composed of more than 11,000 cell biologists world-wide.

 

http://www.biologybrowser.org/

BiologyBrowser, produced by Thomson Reuters, is a free web site offering resources for the life sciences information community. BiologyBrowser brings together a unique set of opportunities for scientists:

Use information resources exclusively produced for Zoological Record & BIOSIS from the Scientific business of Thomson Reuters -Thomson Reuters provides resources - such as the Nomenclature Glossary for Zoology, the Zoological Record Thesaurus, and more - for free on BiologyBrowser.

Find useful information collected from outside sources
Find links to current science news stories, relevant web sites, and more

 

 

 

 

 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

 HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 4/28/08, we are assisting in the online publication of 1,875,301 free full-text articles and 4,750,921 total articles. There are 17 sites with free trial periods, and 43 completely free sites. 248 sites have free back issues, and 1042 sites have pay per view!

 

 

 

 

 

http://connectjournals.com/free_online.php

 

Connect Journals (CJ) is a conceptual necessity which has been transformed to its online avatar by professionals in web business development to enable seamless integration of the world of Indian Periodicals on the internet.

In this millennium of ‘India Shining’, we feel that like other economic sectors, India Journal Industry has nothing to be apologetic about but in fact belong in the global frontline with its wide range of knowledge based publications, encompassing an extensive spectrum of subjects and categories.  CJ provides just the right web platform for such a globalization of Indian Journals in connectjournals.com with all the features of a ONE-STOP-SOLUTION presenting unique and exclusive benefits and advantages like FREE Directory listing, Web hosting, data conversion, online linkages, e-journal management and order booking services to list a few. In short, connectjournals.com offers an optimized range of facilities to all Indian publishers of Journals, whether they are already online, or intend to go online one day.

CJ synergies the dedication, professionalism and competencies of a core group of committed experts, with extensive experience in Web development, Web hosting and Marketing.  We, at Connect Journals firmly believe in the concept behind connectjournals.com and promise further enhancements to enable Indian Journals Industry position itself rightfully where it belongs, at the very top-of-the-world.  connectjournals.com is poised to be an inherent and integral part of the publishing world with its rich feature laden benefits.  It promises to be a singularly important comfort and utility zone, the much-needed springboard for the Indian Journal Publishing Industry to interface closely and effectively with the global clientele.

CJ invites you to be a part of this exciting project and experience the efficiencies and advantages first hand.  We are confident that you will be convinced that connectjournals.com is the future mega-site of Indian Journalism.

 

 

 

 

 

http://www.biomedcentral.com/browse/journals/

The research articles in all journals published by BioMed Central are 'Open Access'. They are immediately and permanently available online without charge. A number of journals require an institutional or a personal subscription to view other content, such as reviews or paper reports. Free trial subscriptions to these journals are available.

 

 

 

 

 

http://www.plos.org/

PLoS is a nonprofit organization of scientists and physicians committed to making the world's scientific and medical literature a freely available public resource.

 

 

 

 

 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/

DLA, a department in the University Libraries at Virginia Tech, evolved from the Scholarly Communications Project (SCP) begun in 1989. Our focus is to work with the university community to host born-digital works, beginning in 1991 with faculty-edited electronic journals. In 1995 we began envisioning ETDs completed by VT graduate students. In 1996 SCP and the Special Collections Department merged to enhance access to rare books, manuscript collections, and the University Archives. We formally renamed the combined departments in 2000 the Digital Library and Archives.

In 2007 DLA and Special Collections returned to being separate departments while continuing to collaborate to enhance online access to the library's unique and rare archival resources. The VT ImageBase hosts historical photographs as well as more contemporary images from the International Archive of Women in Architecture. DLA also created and maintains online resources such as the IAWA Biographical Database and the Survey Database where data is both collected and displayed. In April 2007 we began gathering documentation from the out-pouring of sympathy, some of which is available from the VT Memorial Archive, a collaboration with Rutgers University. DLA is in the process of developing the Prevail Archives for the university's historical materials related to those tragic events.

DLA hosts a growing number of faculty projects and VT publications, including Employee of the Week.

DLA also collaborates regionally, beginning in 1992 when we hosted the first online news report from the Roanoke Times. Since 1995 the public has had access to the news as reported by local-CBS affiliate WDBJ7. DLA also provides a home to the South Atlantic Humanities Center and works with other universities through an award from the Library of Congress to develop digital preservation strategies tested in the MetaArchive of Southern Digital Culture.

 

 

 

 

 

http://www.bbsonline.org/view-ROOT.html

    Behavioral and Brain Sciences publishes important and controversial interdisciplinary articles in psychology, neuroscience, behavioral biology, cognitive science, artificial intelligence, linguistics and philosophy. Articles are rigorously refereed and, if accepted, are circulated to a large number of potential commentators around the world in the various specialties on which the article impinges. Their 1000-word commentaries are then co-published with the target article as well as the author's response to each. The commentaries consist of analyses, elaborations, complementary and supplementary data and theory, criticisms and cross-specialty syntheses.

      BBS has rapidly become a widely read and highly influential forum in the biobehavioral and cognitive sciences. A recent recalculation of BBS's "impact factor" (ratio of citations to number of articles) in the American Psychologist [41(3) 1986] reports that already in its fifth year of publication (1982) BBS's impact factor had risen to become the highest of all psychology journals indexed as well as 3rd highest of all 1300 journals indexed in the Social Sciences Citation Index and 50th of all 3900 journals indexed in the Science Citation index, which indexes all the scientific disciplines.

 

http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/

First Monday is one of the first free, openly accessible, peer–reviewed journals on the Internet, solely devoted to the Internet.

 

http://www.sciencepub.org/

Marsland Press provides science community and public society a new avenue to publish the latest scientific research findings, search science reports, news, jobs, social life and other information. We strive to provide the best service to the public, scientists, industries, and academic institutions.

Marsland Press is registered in the United States and publishes journals / books in all fields internationally.

 

http://epress.lib.uts.edu.au/

 

http://www.magportal.com/

Headline feeds with full-text article search allow your site users to find magazine articles on topics tailored for your website. Whether you operate a public website or an intranet site to keep your employees informed, news feeds can:
 --Keep users coming back to your site for fresh content.
 --Make your site more dynamic without the hassle of constantly updating your pages.
 --Provide a central location for finding relevant information.
 --Aid users in research with access to several years' worth of articles.