ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚಾನಮ - ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ